THAM QUAN KHU TƯỞNG NIỆM CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT

Ngày 05/01/2019. Trường tiểu học Nguyễn Văn Quỳ tổ chức buổi tham quan cho học sinh khối 5 tại khu tưởng niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt và tượng đài Lê Cẩn-Nguyễn Giao tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến tham quan!

IMG_7447

 

IMG_7448

IMG_7450 IMG_7451 IMG_7454 IMG_7463 IMG_7469 IMG_7478 IMG_7483 IMG_7485