NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE-TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2019).

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Quỳ tổ chức cho các em vui chơi, những trò chơi dân gian. Nhằm giúp các em vui tươi, thoải mái, hiểu được ý nghĩa ngày thành lập đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày hội:

IMG_7709 IMG_7710 IMG_7711 IMG_7701 IMG_7704

IMG_20190316_084729 IMG_20190316_085018 IMG_20190316_085040