QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Trường tiểu học Nguyễn Văn Quỳ tọa lạc tại ấp Hiếu Minh B- xã Hiếu Nhơn-Huyện Vũng Liêm, nằm trên tỉnh lộ 906 cách UBND xã Hiếu Nhơn khoảng 5m về hướng Ngã ba Hiếu Phụng. Trường thành lập từ năm 2001 do tách trường trong xã từ 3 trường thành 4 trường: tên trường là trường Tiểu học Hiếu Nhơn A đến năm 2012 Quyết định số: 3006/QĐ-UBND, ngày 5 tháng 9 năm 2012 về việc đổi tên trường Tiểu học Hiếu Nhơn A thành trường Tiểu học Nguyễn Văn Quỳ.

 

Tóm tắt tiểu sử đồng chí

              NGUYỄN VĂN QUỲ (1909 – 1959)

I/- Sơ lược về nhân thân:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUỲ

Bí danh là Sáu Quỳ

Sinh năm: 1909

Quê quán: tại ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

II/- Quá trình tham gia Cách mạng:

Ông Nguyễn Văn Quỳ sớm nhận thức được sự bất công của bọn địa chủ, cường hào, ác bá; sự đàn áp của thực dân Pháp, nhân dân ta phải sống lầm thang  cơ cực ông đã vận động xóm làng chung vai đoàn kết tương trợ lẫn nhau, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vận động mọi người tham gia cách mạng để đánh đuổi thù trong giặc ngoài.

Năm 1938- 1940: ông tham gia cách mạng , vào Hội Hương Tế – ấp Cây Gáo xã Hiếu Thành

Năm 1940 – 1945: vào Hội Thanh Niên Phản Đế xã Hiếu Thành.

Năm 1946 – 1954: là Ủy viên Ban chấp hành hội nông dân xã Hiếu Thành.

Năm 1955 – 1959:  giữ chức vụ Bí thư chi bộ xã Hiếu Thành.

III/ Những thành tích tiêu biểu:

Trong quá trình tham gia cách mạng ông lập được nhiều chiến công to lớn như: Năm 1941 trực tiếp tham gia cướp chính quyền Nhà Đài.

Năm 1945 lãnh đạo một đoàn người trong đó có nhiều đồng chí cách mạng từ Hiếu Thành kéo về Vũng Liêm cướp chính quyền gây tiếng vang cho cách mạng và làm rối loạn giới địch từ Vũng Liêm đến Trà Vinh.

Năm 1951 trong lúc đi công tác vận động nhân dân chống phá ấp chiến lược bất ngờ ông bị địch bắn bị thương được nhân dân cứu chữa và đưa về căn cứ điều dưỡng.

Từ năm 1952-1954 được sự che chở của bà con xóm làng giúp ông hoạt động cách mạng ở nhiều nơi như Hiếu Thành, An Trường…

Năm 1957 ông tập hợp tất cả lực lượng, ngăn chặn thành công toán lính từ lộ hàng Me kéo xuống định bao vây và bắt cán bộ tại căn cứ.

Ngày 02/12/1959 bọn gián điệp chỉ điểm, lính xã bao vây và đồng chí đã hy sinh tại Bưng Ráng xã Hiếu Thành.

IV.Khen thưởng:

01 Huân chương kháng chiến hạng III